Graffiti

Soms is graffiti mooi, soms is het zelfs kunst, maar meestal is graffiti storend, ontsierend en misplaatst.
Het moet dan zo snel mogelijk verwijderd worden, want bevuiling trekt bevuiling aan.
Het schadevrije SMB Wervelreiniging-systeem© is uitermate geschikt voor het schadevrij verwijderen
van de graffiti.
Het is helaas zo dat de vermeende kunstenaar het verwijderen van de graffiti niet altijd zelf betaalt,
daarom is het na het verwijderen van graffiti aan te raden een anti graffitisysteem aan te brengen.

Graffity

Voordelen van een anti graffitisysteem

 

Mogelijkheid tot eenvoudigere reiniging in de toekomst.
Bescherming van de ondergrond tegen schade door herhaalde reiniging.
Ontmoediging van de 'bevuiler'.

De verschillende anti graffitisystemen en hun eigenschappen
De veelheid van systemen die verkrijgbaar zijn, zijn te verdelen in twee hoofdgroepen:

Impregneersystemen:
Impregneersystemen zijn in één of meerlaagse systemen op basis van siliconen of was.
De voordelen van impregneersystemen zijn dat deze vrijwel onzichtbaar bescherming bieden.
Het nadeel van deze systemen is dat indien men graffiti verwijderd, op die plaats het anti graffiti systeem opnieuw aangebracht moet worden.

Filmvormende systemen:
Bij de filmvormendesystemen onderscheidt men permanente en zelfopofferende systemen.
Het permanente systeem veelal een polyurethaanhars of epoxyhars gaat diverse graffiti verwijderingen mee. Het zelfopofferende systeem veelal een acrylaathars of zetmeel, hier wordt bij verwijdering van graffiti tevens de toplaag van het systeem verwijderd. Een nadeel van de filmvormende systemen is dat deze op het oppervlak liggen en zichtbaar zijn in zowel kleur als glans.

Advies
Na zorgvuldige en schadevrije graffitiverwijdering is de gevel kwetsbaar en moet met een anti graffitisysteem behandeld worden. Ondeskundige toepassing van een antigraffitisysteem kan vochtproblemen veroorzaken en tot onherstelbare schades leiden. S.M.B. bv  heeft de juiste middelen in huis, waarmee uw gevels vele jaren beschermd kunnen worden. Onze deskundige medewerkers adviseren u graag welk antigraffitisysteem het meest geschikt is voor uw gevel.