Disclaimer

Ondanks alle zorg die besteed is aan de samenstelling van deze website kan S.M.B. bv geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website.

Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Via bepaalde links (doorverwijzingen) in deze site kunt u sites van derden bezoeken. S.M.B. bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

Alle rechten zijn voorbehouden aan S.M.B. bv.

Copyright
De informatie op deze sites is voor persoonlijk gebruik van individuele bezoekers en zij mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Verdere distributie of herdistributie van deze informatie, ongeacht of dat wel of niet voor commerciŽle doeleinden is, door middel van welke media dan ook, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van S.M.B. bv.

Elke reproductie, kopie, verveelvoudiging, overdracht of hypertext link, op welke manier dan ook, van een deel of het geheel van de informatie die op de site verschijnt moet vooraf schriftelijk door S.M.B. bv worden goedgekeurd.