Nieuws

Recente aandacht in de media voor SMB. bv

Dit is de plaats waar we de meest recente aandacht van de media vermelden.
21-02-2014 De Waag Gouda (in de week van Gouda)
20-09-2011 Artikel in het Hart van Holland
13-08-2009 De Katwijkse Post “Witte kerk Katwijk de komende maanden niet wit meer”.
12-08-2009 Sponsor Dortse Zaalvoetbal Stichting
12-08-2009 Film schadevrij gevelreinigen toegevoegd
01-04-2008 Mater Dei gemasseerd

“Burgerinitiatief” leidt tot groot project in Nieuwerkerkse wijk Parkzoom

In oktober 2009 namen een paar bewoners aan de Spaansezoom in de Nieuwerkerkse wijk Parkzoom het initiatief om een veertigtal medebewoners een brief te sturen, waarin naar de eventuele belangstelling werd gevraagd voor het gevelreinigen van hun woning.
De woningen, die vanaf eind 1994 werden opgeleverd, behoorden alle tot de eerste huizen in deze kleinschalige nieuwbouwwijk. In de loop der jaren bleek steeds duidelijker dat de buitenmuren van de huizen steeds meer vuil aantrokken en daardoor een onverzorgd aanzien gingen vertonen. Naar aanleiding van deze eerste brief reageerden de meeste bewoners positief om verder te gaan met een eerste oriëntatie bij de woningen.
Met een “commissie” van drie belangstellende huiseigenaren werd een rondje door de straten gemaakt, waarbij hun bevindingen in een vervolgbrief uiteen werden gezet. 

Oorzaken van vervuiling

Orzaken van de vervuilingDe belangrijkste oorzaken van de vervuiling werden in de brief toegelicht.
Het bleek dat de vervuiling van de gevelstenen voor een belangrijk deel kwam door de structuur van de zogeheten machinale handvorm steen. Het nadeel hiervan is dat de combinatie wind en regen ook veel fijn zand, stof en organismen mee brengt, die zich op de grillig gevormde steen gingen nestelen. Ondanks het wegspoelen door regenwater bleef er toch veel van dit vuil op de gevelsteen achter, die, in combinatie met een slechte ventilatie en daardoor te lang te natte muren, mos en andere aangroei veroorzaakten.
Tijdens de “inspectieronde” bleek dat de gevels die op het Zuidwesten waren gericht vuiler waren dan die op het Noordwesten, het Noordoosten of het Zuidoosten. Een aantal gevels hadden een storende verkleuring door mosgroei boven een raampartij aan de voorkant van de huizen. Daarnaast bleken de hoge gevels van een aantal vrijstaande woningen het vuilst te zijn, mede vanwege het feit dat deze gevels te weinig ventilatiegaten hadden om een optimale ventilatie te verkrijgen.
In de brief pleitten de opstellers voor terughoudendheid bij het geven van een advies van de gewenste gevelreiniging, omdat een aantal bedrijven verschillende methoden aanbieden.
Bij onoordeelkundig omgaan met de hogedrukspuit kan er kostbare schade ontstaan aan de voegen, het verfwerk, kitvoegen of het lekspuiten van de dubbele beglazing.

Wervelreiniging van SMB

Nadat de bewoners op de hoogte waren gesteld van de eerste bevindingen van de drie medebewoners, gingen deze in het voorjaar van 2010 verder aan de slag. Zij hebben zich uitvoerig georiënteerd en lieten zich infomeren over de diverse mogelijkheden van gevelreiniging. Hierna werd een selectie gemaakt van bedrijven, die naar hun mening professioneel en met voldoende ervaring een project, zoals genoemd, zouden kunnen realiseren. Na een aantal gesprekken met vertegenwoordigers van een paar bedrijven werd gekozen voor SMB Wervelreiniging, die naar het idee van de initiatiefnemers van het project de beste en meest verantwoorde werkwijze van gevelreiniging hanteerde. Het systeem van schadevrije wervelreiniging, waarin dit bedrijf gespecialiseerd is, haalt het vuil uit de poriën van de stenen en voegen, zonder de structuur van de oorspronkelijke steen weg te nemen.      

Uitvoering van “Project Spaansezoom”

Nadat de keuze voor SMB Gevelreiniging was genomen, werden 3 proefstroken gemaakt aan de voor- en zijkant van de garage van een van de woningen.
Nadat de deelnemende eigenaren ook een vrijblijvende offerte hadden gekregen werd begin november gestart met de gevelreiniging van één vrijstaande woning en een project van twee-onder-één kapwoningen. Na een eerste gevelreiniging van de twee-onder-één kapwoningen bleek de gekozen reinigingsmethode met chemische middelen, niet het vereiste resultaat op te leveren en werd na een proef met wervelreiniging gekozen voor deze andere methode. Gezien de aanvankelijk uitgevoerde reiniging bij de proefwoningen was de commissie terughoudend met een advies. Toch waren er voldoende eigenaren, die het project door wilden laten gaan en na het uitbrengen van een offerte de opdracht tot gevelreiniging gaven.
In verband met de barre winterse weersomstandigheden werd het project pas in maart 2011 voortgezet.
Spaansezoom
De werkzaamheden aan de woningen trok een zeer grote belangstelling en het resultaat van de gevelreinigingen was zo opvallend, dat langzamerhand de meeste eigenaren ook overgingen tot het laten reinigen van de woning.

Hydrofoberen

Na de reiniging was de gevel weer even kwetsbaar als toen de woningen nog nieuw waren. Daarom werden de gevels, na zorgvuldige en schadevrije reiniging en herstelwerkzaamheden, gehydrofobeerd om nieuwe vervuiling te vertragen, mos en algengroei tegen te gaan, het voegwerk en metselwerk te beschermen en aantasting van beton te voorkomen. SMB hydrofobeert met producten van Chemtec, waarbij men tien jaar garantie geeft op het product en het aanbrengen.

Inmiddels zijn de meeste opdrachten voor de woningen aan de Spaansezoom uitgevoerd en hebben ook een aantal bewoners aan de Portugesezoom opdracht gegeven om hun gevels door SMB te laten reinigen.

Voor SMB Wervelreiniging betekende dit project een nieuwe uitdaging, want de problemen, die men bij de uitvoering tegenkwam vroegen om adequate oplossingen, die dankzij de deskundige adviezen van een aantal andere bedrijven, tot een uitstekend resultaat hebben geleid. Tot tevredenheid van de opdrachtgevers, die tijdens de werkzaamheden de nodige overlast moesten verwerken, maar uiteindelijk blij waren met een fraaie woning, waar zij trots op kunnen zijn.