Schades

Onherstelbare schade 
Bij gevelreinigen door middel van stralen, chemisch reinigen of warm of koud hogedruk waterspuiten ontstaat in veel gevallen onherstelbare directe of indirecte schade.

DIRECTE SCHADE

 

Bij directe schade gaan de zichtbare ouderdomskenmerken van de gevel verloren, waardoor na reiniging het oppervlak van de nieuwe gevel zich duidelijk onderscheidt van de oude gevel. Het zogeheten patina is vrijwel verdwenen.
Daarnaast raken oorspronkelijke, kleurige afwerkingen, of restanten hiervan, verloren.
In veel gevallen wordt het voegwerk en/of het materiaaloppervlak beschadigd.
De dichtere, waterwerende, oppervlaktehuid en een op de baksteen aanwezige bezande laag worden verwijderd. De huid van de bak- en natuursteen wordt opgeruwd.
Ook ontstaat er verlies van de oppervlaktebewerkingen van natuursteen, zoals frijnslag en de zachtere delen van de steen. Verflagen op vensters, deurpartijen, lijsten en ander geveltimmerwerk worden beschadigd. Onder meer etsen van historisch glas in vensters worden eveneens beschadigd.
Door ondeskundig gevelreinigen ontstaan vlekken, onder andere door uitloging of het gebruik van bijvoorbeeld kalk en ijzeroxiden.


INDIRECTE SCHADE

 

Bij oververzadiging van het gevelmateriaal kan als gevolg hiervan aan de binnenkant van de muren vochtdoorslag ontstaan, die onder andere problemen met behang en pleisterwerk veroorzaken. Aanwezige zouten kunnen worden gemobiliseerd, waardoor zoutuitslag en zoutaantasting kan ontstaan.
De kans op biologische algengroei en aantasting van de stenen neemt toe en aan het gevelmateriaal kan vorstschade ontstaan. Er dreigt een oververzadiging van houten gevelonderdelen, zoals vensters, waardoor de kans op aantasting door schimmels en ongedierte toeneemt.
Als gevolg van de gebruikte reinigingsmiddelen en vrijgekomen verontreiniging wordt het milieu extra vervuild.